Ana Sayfa
   
MANYETIK ALAN TEDAVISI
 

MANYETİK ALAN TEDAVİSİ

Burada daha çok benim tedavide kullandığım

 BİOLİNE –VİOFOR JPS SYSTEM-,İONİK REZONANS SİSTEM,

 den bahsedilecektir.

      Manyetik Alan Stimulasyonu geleneksel fizyoterapinin bir koludur.Bu, Vücudun savunma sistemini güçlendiren, hücre yıkımını yavaşlatan, hücre yenilenmesini hızlandıran ve bu sayede vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlayan girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi yöntemidir.Diğer bir deyişle vücudun kendi kendini tedavi etme gücünün ,hiçbir yan etki oluşturmadan ,hiçbir rahatsızlık vermeden kimyasal olmayan bir yolla Stimulasyonu olarak tanımlanabilir.

      

Öncelikle manyeto terapi ile manyetostimulasyon arasındaki fark ayırt edilmelidir.İki yöntem arasındaki geleneksel çizgi ,100 mikrotesla olan manyetik alan akım değeri tarafından çizilmiştir.Bu seviyenin altındaki değerler manyetostimulasyon olarak tanımlanmıştır.Karşılaştırılırsa Dünyanın-yeryüzünün manyetik alan akım değeri 50 mikrotesla=0,5 Gauss’tur.

Tedavilerde,Bioline’ın iyonik rezonans sistemi,manyetik alan Stimulasyonunun esasına göre çalışır. Bu yöntem hücrelerin yaşam kaynağı olan besin ve oksijenin karşılanmasına,hücreler üzerinde zehir etkisi yapan karbondioksit ve metabolizma atıklarının temizlenmesine yardımcı olarak hücrelerin dejenere(tahrip) olmalarını yavaşlatıp, rejenere(yenilenme) olmalarını hızlandırmaktadır.Savunma sistemimizi güçlendirmekte ve vücuttaki “enerji” yi dengeleyerek vücudun kendi kendisini onarması için uygun bir doğal ortam oluşturmaktadır.

‘

MANYETİK ALAN TIBBİ OLARAK NASIL ÇALIŞIR

                                        ETKİLERİ NELERDİR??

Aşağıda ionik rezonansın vucuttaki oluşturduğu etkiler ile bu konuda yapılan çalışmalar gösterilmiştir.Bibliyografilerde(İtalik yazılmış) bu konuda çalışma yapmış doktor ve araştırıcılar gösterilmiştir.Tüm bilimsel çalışmalar 1998 den beri VİOFOR JPS(Program P2, P3) ile yapılmıştır.Son birkaç yıldan beri MRS 2000 den(Pı) başka P2,P3 programları da iyice  araştırılmıştır.

 

İyonik rezonans terapinin etkileri:

 

 ** Pulsed manyetik alanlar kan ve vaskuler sistem üzerine etkilidir.Oksijen kullanımını artırır.Hemoglobin hücrelere taşınan oksijeni daha kolay şekilde bırakır.Bu tüm hücrelerin metabolizmasının artması demektir.(Sieron et al.,1994)

prekapiller  dilatasyonu (organ ve dokuların kan ihtiyacını kontrol eder).Kas gevşemesi yolu ile kan dolaşımını iyileştirir,artırır.(Serafin et al.,1998;Sieron at al.,1995)

 

**kapillerde kan akımının artması; Endotel absorbsiyonu vasıtasıyla kapiller dilatasyonu oluşur ve kapillerde kan akımı artar.Bu fenomen,diğerleri arasında,yüksel hücresel regülasyon mekanizmasının stimülasyonunu sağlar.(Woldanska,1998)

 

**metabolizma artması :sirkülasyonunun artması-gelişmesi ve oksijen temininin sağlanmasının artmasına bağlı olarak metabolizma artar.(Marcinowski,Kubiak,1998)

**elektrik akımının değişimi ile kan viskozitesi azalır ve kan akış hızı artar.(antitrombosiz etki)Bu sağlığı korumada temel faktördür.(Turczynski,200;Cieslar,1995)

    Sinir sisteminde ayrıca önemli etkisi vardır.

     Ağrı azalması:Fizyolojik ağrı inhibitörlerinin kuvvetlendirilmesi ile ağrı azalır.(Gate Control Theory)(Paluszak et al.,2001;Woldanska,1999)

   **Belirli transmitler substanslarının üretiminin artması ile ağrı azalır(örn:endorfinler)(Michalak,1999;Sieron et al.,2001)

**Sinir bağlantılarının presynoptik kısımlarında hyperpolarizasyonu  veye kas hücrelerinin  motor end plate lerinde hiperpolarizasyon.Sonuç olarak nevral impulslarda azaltmak-ortadan kaldırmak-ki bu iletim zaman zaman geciktirilebilir ve azaltılır.

  Bu mekanizma ile vegetatif nervous sistemde gerçek stabilizasyon(dengeleme) başarılır.(ağrı azalması ve kas relaksasyonu etkisi gibi)(Pecyna,2002)

 **  Manyetik alanın, zaman değişimli elektro Magnetik alanın hidrojeni mobilize etmesine bağlı olarak,ionize Calciumun artmasının sağlanmasında önemli bir rolü olduğu görülüyor.

 

* * CA iyonlarının salımınının artması ile bağlantılı olarak damarlarda protein ayrılımına neden olur .(ki o H+ iyonların hareketi için bir bariyerdir.)

 

İYONİZE CA++ BİR TEMEL KATALİZÖR OLARAK BİR ÇOK ENDOJENİK AKTİVİTE VE REAKSİYONLARDA ROL OYNAR BUNLAR:

 **Vital enzim reaksiyonlarının aktivasyonunda.(Cieslar et al.,1998;Bilska-Urban et al.,2000)

**Endotelyumdan NO(nitrojen monoksite salınışı)NO kalp krizlerinde önemli bir faktör olarak görev yapar ve antitrombolik etkisi vardır.(Mrowiec,2001).

**İmmün sistemi güçlendirir.T-lenfositleri(hepler cell) ve B lenfositleri (antibody) gibi makrofajları aktive ederek immün sistemi güçlendirir ki bu da kan ve dokulardan toksinleri

güçlendirir ki bu da kan ve dokulardan toksinleri elimine eder.(Zmudzinski,1999)

**Cytokineleri stimüle eder .Bu(sitokines) ortopedide  yara iyileşmesinde ve sinir rejenerasyonunda önemli bir rol oynar.(Bilska et al.,1998;Cieslar et al.,1998;Sieron,1999)

**Na-K  (sodyum ,potasyum)pompasını aktive eder.Bu da hücre membran voltajını toplar,biriktirir ve   ve esas -temel hücre metabolizmasını artırır.(life supporting)

 

 

AYRICA CA++ İYON SALIMINININ ARTMASI:

 

**Serbest sinir uçlarında (nociceptors)ağrı duyarlılığını azaltır.

**Spinal korda uzanan baroreseptörler (basınç reseptörleri)(karotis kavşağındaki gibi))hassas hale gelir bu da kan basıncında dengeyi sağlar(çok düşük veya çok yüksek  kan basıncında  uzun süreli etki oluşur)

**Organizmanın adrenalin ve kortizola karşı hassasiyeti düşürülür.Bu da relaksasyonu başlatır ve krampları azaltır.(hafifletir).Bu  mekanizma stres faktörlerinin mücadelesine yardımcı olur.

**hücrelerde insülinin etkisi artırılır.(şekerin yakımı iyileştirilir.)Hücre içi insülin reseptörlerinin hassaslaştığı farz edilir.

  

Osseous(kemik)dokunun tamirinde Piezoelektrik etki  etki önemli bir rol oynamaktadır.

Piezoelektrik Etkinin Yararları:

 

*Kemik  fraktürlerinde yeni callus Oluşumunu hızlandırır.(iyileşmeyen fraktürlerde)(Sieron,2002)

*Kemik üzerindeki fiziksel stres taklit edilir ve böylece endojeneus etki meydana gelir.Bu da kemiğin dansitesinin artmasına yol açar.(örn;Osteoporoz)

*Genel olarak manyetik alan rezonans stimulasyonu hastaya bağlı olarak birkaç saatten birkaç güne kadar uzayan etki sağlar.

   Zaman değişimli manyetik alan aynı zamanda hormonal sistemi de etkiler .

   Melatonine-in uyku ve uyanıklık ritminden sorumlu olduğu iyi bilinen bir gerçektir.

   Melatonine epifiz bezinde üretilir ki o ,elektromanyetik impulslarda şiddetli reaksiyonlara girer.(Işık gibi)

 

  İyi bilinen bir gerçektir ki ,

*Yüksek şiddetle manyetik alan melatonin üretimini engellerken ,hafif elektromanyetik alan melatonin sentezini stimüle edebilir.(Thuile,2001)

  Bioline’ın iyonik rezonans sistemi  bu mekanizmayı kullanır.

 

Akşam düşük yoğunlukta kullanılırsa uyku ve gevşemeyi sağlarken (mode2),sabahleyin daha yüksek yoğunlukta kullanılırsa mental ve fizik sağlığı güçlendirilir.Uyanıklığı artırır(mode3)

 

 

ÇALIŞMA PROFİLİ ( ÖZET OLARAK)

 

Viofor JPS’nin çalışma profili diğer manyetik alan  tedavi cihazlarından farklıdır.

* Manyetik alan tedavisinin klasik etkisinden ayrı olarak (ki o etki organ ve hücresel seviyede çalışır)endogenous iyonik rezonans etkisi vardır.(vibrasyonal etki)

  * Vibrasyon terimini Albert Einstein tanımlamıştır.Vibrasyon tüm güçler yok olduğu halde hala var olan  özel bir güçtür.

   Günümüzde Quantum tıbbı aktive edilen vibrasyon ve bio enerjiden bahseder ki bunlar kendi kendini regule etme ve iyileştirmek içindir(ki bu biyolojik sistem için karekteristiktir(kendi kendini iyileştirme-regule etme)

  Viofor JPS sistem quantumun  enerjide  bir ilave iyileştirme aleti olarak kullanılır. Bu aletle birçok  önemli tıbbi avantajlar elde edilmiştir.Bunlar:

    * Rejenerasyon prosesinin hızlandırılması

   * Başarılı analjezik etki. Vakaların çoğunda ağrı iyileşmesi ilk tedavide sonra hemen görülür.

* Ağrı rahatlaması uzun süre devam eder.

* Mükemmel derin gevşeme sağlar.

  * Anti spasmodik etki

   * Yumuşak doku ve kemik yaralanmalarından sonra iyileşmenin hızlanması.

   * Necroz anksiyete ve panik ataklarda ileri sedatif etki.

   * Genel uyumlu –gevşeme etkisi ki bu günlük strese karşı direnci güçlendirir.(koruyucu sağlık bakımı)

 

   İyonik rezonans terapi rahatsız etmeyen ve kullanıcıya uygun bir tedavi metottur ki birçok rahatsızlıklar için koruyucu ve tedavi edici etki sağlar.

   Doktorlar için geleneksel tedavide ideal bir tamamlayıcıdır.Basit kullanımından dolayı ev içinde kullanımı da uygundur.

   

 

MANYETİK ALAN STİMULASYONU UYGULAMASI

 

 

 Önceki bölümlerde tarif edilen değişik potansiyal çalışma mekanizmalarına göre ,Şöyle düşünmek yanlıştır,”Bu tedavi şekli her şey içindir.(üniversal remedy)(genel evrensel tedavi edicidir)”

 Manyetik alan stimulasyonu bunu iddia ediyor olmaz.O yalnızca size mutluluk –saadet getirmez O yalnızca size mutluluk sağlık getirecek tek ve yalnız bir tedavidir şeklinde görülmemelidir .

 

Bununla beraber,manyetik alanın tedavi olarak kullanımı ve etkileri ile ilgili çalışmalar diğer tamamlayıcı tedavilerden daha fazla olduğu bir gerçektir.Dünyanın her yerinde 200.000 den fazla hastaya Magnetik alan tedavisi uygulanmıştır.

 Zaman değişimli manyetik alan ile tedavi diğer geleneksel tedavilerle mükemmel kombine edilir.Aşağıda gösterilen vakalarda  mükemmel faydalar sağladığı ispat edilmiştir.(uygun bilimsel çalışmalar parantez içindedir.)

 

Akut ve Kronik Ağrılarda(sieron-biniszkiewicz,2001)

 

**Kas iskelet sistemi ağrılarında.(C.A. Basset,1993)

**İskelet ve eklemlerin dejeneratif hastalıklarında.

**Rheumatoid arthritis

**Morbus Bechterew

**Spor yaralanmalarında

**Bağ dokusu bölgesindeki ağrılarda(Glinka,Sieron-1999)

**Yumuşak doku romatizmalarında(Fibromyalji)

**Bağ dokusu incinmelerinde.

**Migrain,Trigeminal Neuralgia (Daluszak-Bryl-2001)

 

Rejeneratif Etki:

 

**Kemik ve kıkırdakların üzerinde rejeneratif etki(Bilsca et al,1998)(Taniszewski-1998)

**Osteoporoz

**Morbus Sudeck

**Fraktürler(Vida-plak-çivi gibi metal parçalar kontrendikasyon değildir)

**Protezler

**pseudarthrosis

**Osteomyelitis

**Yara ve sinir iyileşmesinin hızlanması.(Sieron,Cieslar et al.,1996)

**Kaza ve yanıklardan oluşan yaralarda.

**Decubitus

**Sinir lezyonları

 

 

 

 

 

 

O2’nin Artımı ve Dolaşımın İyileşmesi(Marcinowski,Kubiak,1998.Serafin et al. 1998 ,Sieron et al.1995)

 

**Venöz arterial orijinli dolaşım sorunlarının iyileştirilmesi.(Arterioskleroz,varikosel,ulsera)

**Hematom(sub akut,akut,kronik)

**Lokal lenfödem      

**Enerjinin oksijenli ortamda üretilmesinde yararlı(Spora tahammülde)

**Enerjinin anaerobik ortamda üretilmesinde yararlı(Laktatın hızlı yıkılmasında,glycogenin kas içine hızlı bir şekilde girmesinde)

**Metobolizmanın uyarılmasında yardımcıdır.(Detoksifikasyon)

 

 

Anti Spasmodik Etki:(Cieslar,Sieron 1994)

 

**Kas spasmında

**Myogelosis

**Kalp kriz ataklarından sonra takip eden tedavide

 

Otonomik Nevröz Sistemin Relaksasyonu.(Pecyna,2002;Sieron at al.,2001;Michalac,1999)

 

**Otonomik nervöz hastalıklarda

**Stresle oluşan hastalıklarda(uyku problemleri,sinirsel tansiyon)

**Depresyon ( Şiddetli vakalarda değil)

**Morbus Parkinson

**Irritable kolon sendromu.Irritable mesane)

 

KONTRENDİKASYONLAR

 

     Her tedavide olduğu gibi,manyetik alan tedavisinde de tedaviye başlamadan önce her hasta tüm kontrendikasyonlar yönünden incelenir.Kontrendike vakalar tedaviye alınmaz.

     Manyetik alan stimulasyonu güvenli bir yöntem olarak sunulmasına rağmen bazı şartlar altında mevcut hastalık için kontrendike olabilir.Magnetik alan tedavisindeki kontrendikasyonlar,Magnetik stimülasyon içinde geçerlidir.

 

 

 

 

Patolojik Kanama   

 

GİS kanama, akciğer veya Gastroentestinal sistem kanamalarında veya yaralanmalardan sonra olan kanamalarda,manyetik alan stimulasyonu kontrendikedir.Kan vizkositesinin değişmesi ve hızlı kan akımından dolayı kanama kötülenebilir ve uzar.

 

 

     Kanser:

 

 Kanserli hastalarda manyetik stimulasyonu kontrendikedir. Buna rağmen birçok çalışma kanser tedavisinde manyetik alan  stimulasyonun birçok olumlu yönünü ortaya koymuştur.(öldüren hücre üretimi artar.Radyasyon kemoterapi sırasında oluşan yan etkiler azaltılabilir)

 

Elektronik İmplantlar:

 

   Bir çok vakada İmplantlar modern tıpta çok iyi koruyucu mekanizma ile korunmuşlardır.

Manyetik alan stimulasyonunda ve manyetik alan tedavisinde zaman değişimli alan kullanılır.Bunların yayılımı elektronik implantlarla çok hafif risk oluşturabilir.

 

Hamilelik:

 

   Hamilelik sırasında zorunlu olmayan tüm tedavilerden kaçınılmalıdır .Manyetik alan stimulasyonu Fetus üzerinde  etkisi üzerine etkisi şu ana kadar net bilinmiyor.

 

Aktif Akciğer Tüberkülozunda:

 

  Manyetik alan tedavisi kontrendikedir.

 

 

Belirli İlaç Tedavilerinde

 

İmmunosupressif   ilaç alanlarda (organ transplantasyonlarında veya otomümin hastalıklarda )manyetik alan tedavisi uzman bir hekim kontrolünde yapılmalı.Sebebi şudur: Manyetik alan stimulasyonu immün sistemi aktive eder. Ve yukarıda bahsedilen şartlarda zararlı olabilir.

Magnetoterapi saglıklı insanlarda  fizyolojik uyum ve dogal dengeyi kurarak vücut direncini yükseltip,yaşlanma sürecini geciktirmektedir.Hastalıklara karşı vücudun direncini yükselterek koruyucu etkinlik gösterir.Hücresel boyutta madde alışverişini, olması gereken seviyeye çıkararak unutkanlığın kalkması, uyku düzeninin oluşması,zinde ve canlı hissediş,yeniden sağlıklı cinsel hayatın oluşması, dikkat ve öğrenme gücünün artması,çevresel faktörler ve stressin olumsuz etkilerinden arınma ile birlikte vücudun hastalıklara karşı güçlü bir bariyer oluşturmasını sağlamaktadır’’’’’

 

Manyetik Alan Rezonans Sistemi ile  Oksijen İletimi Arttırılır; Bu da, İyileşme Süreçlerini Hızlandırır.

 

 

 

Kanserden felce, kalp krizi riskinden şeker hastalığına…

 Şişmanlıktan stresse, Romatizmadan Migrene…

Kemik erimesinden, bel-boyun fıtıklarına…

Allerjiden hipertansiyona,MS’den Parkinsona

Uyku Bozukluklarından Yorgunluğa,Cinsel sorunlardan unutkanlığa

kadar birçok hastalığı önler, mevcut hastalıkların iyileşmesine  destek verir!

 

 

 

YAN ETKİSİZ VE TAMAMEN DOĞAL

 

 

SAĞLIKLI İNSANLARDA;

      SAĞLIĞIN KORUNMASI VE  HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ,

      HÜCRE METABOLİZMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ,

      ZEHİRLERİN DIŞARI ATILMASI,

      BEDENSEL VE RUHSAL PERFORMANSIN ATTIRILMASI,

      ANTİ STRESS VE REJENERASYON ETKİSİ,

      DAHA FAZLA OKSİJENLE BESLENME

      KAN İLETİMİ VE DOLAŞIMIN DENGELENMESİ

      GENEL VÜCUT SAVUNMA SİSTEMİNİN GÜÇLENMESİ

             AYRICA KİLO VERME VE CİLDİN GENÇLEŞMESİ!

ÇOCUKLARDA

 

       SAĞLIKLI BÜYÜME,

      KONSANTRASYON BOZUKLUĞUNUN DÜZELMESİ,

      DİKKAT EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ,

      HİPERAKTİVİTENİN DÜZELMESİ,

      STRESS YÜKÜNÜN ORTADAN KALKMASI

      DENGELİ BEDEN VE RUH SAĞLIĞI OLUŞUMU

 

SPORCULARDA;

      REJENERASYON,

      METABOLİZMA ATIKLARININ ATILIMININ HIZLANDIRILMASI,

      HORMONAL DÜZENLEME İLE VÜCUD BİORİTMİNİN DENGESİ,

      DEVAMLI ÇALIŞAN KASLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ,

      AĞRILARIN HAFİFLETİLMESİ,

      OKSİJEN ALIMININ ARTIŞI,LAKTİK ASİDİN DÜŞÜRÜLMESİ İLE YORGUNLUĞUN AZALTILARAK PERFORMANSIN ARTTIRILMASI

      MAKSİMAL EFOR SONRASI NABZIN FİZYOLOJİK HALE GELMESİNİN 1/3 ÇABUKLAŞMASI

             YAŞLILARDA;

      YAŞAM KONFORUNUN ARTTIRILMASI,

      AĞRILARIN AZALTILMASI,

      UNUTKANLIĞIN AZALTILMASI,

      ENERJİ VE DİNAMİZM ARTIŞI,

      BEDENSEL VE RUHSAL RAHATLIK,

      UYKUNUN TEŞVİKİ, BİREYSEL RAHATLIK VE HUZUR,

      KEMİK VE KAS DOKUDA KUVVETLENME

          HASTALARDA;

      TEDAVİYE UYUM SÜRECİNİN HIZLANMASI

      İYİLEŞME,

      AĞRILARIN AZALMASI, VÜCUDUN YENİDEN YAPILANMASI,

      BEDENSEL VE RUHSAL PERFORMANS KAPASİTENİN ARTIŞI,

      MORAL MOTİVASYONDA ARTIŞ

      YAŞAM  KONFORUNDA ARTIŞ

      İLGİLİ HASTALIKLARIN BULGULARINDA HIZLA AZALMA GÖZLENMESİ

 

BİTKİ VE HAYVANLARDA

DA SAĞLIKLI GELİŞME, VERİMLİLİK ARTIŞI, CANLILIK, YARALANMALARDA ÇABUK İYİLEŞME VE PERFORMANS ARTIŞI SAĞLAR. 

 

ARTIK FARKINA VARALIM…ÇABUK YAŞLANIYOR VE ÇABUK ÖLÜYORUZ!

Dünya Sağlık Örgütü Uyarıyor…Teknoloji ile birlikte gelen kirlenme karşı konulamaz bir yıpratıcı süreç başlattı.Kanserler arttı, kalp krizleri, beyin kanamaları,enfeksiyonlar, alerjiler, romatizma, kemik erimeleri…Artık 18 yaşında gençler bile kalp krizi geçiriyorlar.NEDEN???

Uyanalım!

 

Suç ne kolesterolde ne tuzda ne de unda…Dünyanın  manyetik alan deseni vücudun doğal dengesini her şartta koruyan bir kalkandır.

Suç;

Radyasyonun,  kimyasalların, mikropların, fizyolojik yaşlanmanın zararlı boyutlarını vücuttan bertaraf eden bu  doğal manyetik alanın bozulmasına yol açan teknolojinin ta kendisindedir !!!

Elektromanyetik kirlenmedir suçlu, bozulmuş doğal dengedir, düşük yaşam kalitesidir, kimyasal kirliliktir…Suçlu, stressdir, besinlerdeki vital madde eksilmeleridir, kafein, alkol, nikotindir,yüksek gerilim hatları,atık sular, atık gazlardır suçlu.Fast foodlar, cep telefonları, temiz hava yoksunluğudur; bilgisayar ekranları, televizyonlar, mikro dalgalardır suçlu.Suçlu, telaş, yorgunluk,doğadan uzaklaşma, gürültüdür suçlu.

Dedelerimiz, ninelerimiz değil miydi köylerde, yaylalarda, doğal şartlarda tereyağları, et, hamur, yumurta ile beslenen?Diyet mi yaparlardı da 100 yaşında hasat toplarlardı?

 

 

 

SIR Nerede?

İnsan vücudu, vücut işlevlerini düzenleyen ve dengede tutan elektromanyetik alanlar ve kuvvetlerin oluşturduğu hassas ayarlı bir ağ vasıtasıyla çalışır.Solunum ve beyin faaliyetleri gibi vücut işlevlerimizin tamamı ve organlarımızla, vücut hücrelerimizin devreleri farklı frekanslarda titreşmekte olduklarından, bir enerji dönüşüm dengesi gerektirirler.Hücrelerin gerektiği gibi çalışmaları için hücre zarı potansiyelinin belli bir eşik değerin altında olmaması şarttır.

İŞTE bu sistem; ancak ve ancak yer kabuğunun doğal manyetik alan dozunda (0.5 Gauss) en üst düzeyde işlev görür.

 

Peki ne oluyor da bu işlev bozuluyor?

Magnetoterapi saglıklı insanlarda  fizyolojik uyum ve dogal dengeyi kurarak vücut direncini yükseltip,yaşlanma sürecini geciktirmektedir.Hastalıklara karşı vücudun direncini yükselterek koruyucu etkinlik gösterir.Hücresel boyutta madde alışverişini, olması gereken seviyeye çıkararak unutkanlığın kalkması, uyku düzeninin oluşması,zinde ve canlı hissediş,yeniden sağlıklı cinsel hayatın oluşması, dikkat ve öğrenme gücünün artması,çevresel faktörler ve stressin olumsuz etkilerinden arınma ile birlikte vücudun hastalıklara karşı güçlü bir bariyer oluşturmasını sağlamaktadır’’’’’

 

Manyetik Alan Rezonans Sistemi ile  Oksijen İletimi Arttırılır; Bu da, İyileşme Süreçlerini Hızlandırır.

 

 

 

Kanserden felce, kalp krizi riskinden şeker hastalığına…

 Şişmanlıktan stresse, Romatizmadan Migrene…

Kemik erimesinden, bel-boyun fıtıklarına…

Allerjiden hipertansiyona,MS’den Parkinsona

Uyku Bozukluklarından Yorgunluğa,Cinsel sorunlardan unutkanlığa

kadar birçok hastalığı önler, mevcut hastalıkların iyileşmesine  destek verir!

 

 

 

YAN ETKİSİZ VE TAMAMEN DOĞAL

 

 

SAĞLIKLI İNSANLARDA;

      SAĞLIĞIN KORUNMASI VE  HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ,

      HÜCRE METABOLİZMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ,

      ZEHİRLERİN DIŞARI ATILMASI,

      BEDENSEL VE RUHSAL PERFORMANSIN ATTIRILMASI,

      ANTİ STRESS VE REJENERASYON ETKİSİ,

      DAHA FAZLA OKSİJENLE BESLENME

      KAN İLETİMİ VE DOLAŞIMIN DENGELENMESİ

      GENEL VÜCUT SAVUNMA SİSTEMİNİN GÜÇLENMESİ

             AYRICA KİLO VERME VE CİLDİN GENÇLEŞMESİ!

ÇOCUKLARDA

 

       SAĞLIKLI BÜYÜME,

      KONSANTRASYON BOZUKLUĞUNUN DÜZELMESİ,

      DİKKAT EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ,

      HİPERAKTİVİTENİN DÜZELMESİ,

      STRESS YÜKÜNÜN ORTADAN KALKMASI

      DENGELİ BEDEN VE RUH SAĞLIĞI OLUŞUMU

 

SPORCULARDA;

      REJENERASYON,

      METABOLİZMA ATIKLARININ ATILIMININ HIZLANDIRILMASI,

      HORMONAL DÜZENLEME İLE VÜCUD BİORİTMİNİN DENGESİ,

      DEVAMLI ÇALIŞAN KASLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ,

      AĞRILARIN HAFİFLETİLMESİ,

      OKSİJEN ALIMININ ARTIŞI,LAKTİK ASİDİN DÜŞÜRÜLMESİ İLE YORGUNLUĞUN AZALTILARAK PERFORMANSIN ARTTIRILMASI

      MAKSİMAL EFOR SONRASI NABZIN FİZYOLOJİK HALE GELMESİNİN 1/3 ÇABUKLAŞMASI

             YAŞLILARDA;

      YAŞAM KONFORUNUN ARTTIRILMASI,

      AĞRILARIN AZALTILMASI,

      UNUTKANLIĞIN AZALTILMASI,

      ENERJİ VE DİNAMİZM ARTIŞI,

      BEDENSEL VE RUHSAL RAHATLIK,

      UYKUNUN TEŞVİKİ, BİREYSEL RAHATLIK VE HUZUR,

      KEMİK VE KAS DOKUDA KUVVETLENME

          HASTALARDA;

      TEDAVİYE UYUM SÜRECİNİN HIZLANMASI

      İYİLEŞME,

      AĞRILARIN AZALMASI, VÜCUDUN YENİDEN YAPILANMASI,

      BEDENSEL VE RUHSAL PERFORMANS KAPASİTENİN ARTIŞI,

      MORAL MOTİVASYONDA ARTIŞ

      YAŞAM  KONFORUNDA ARTIŞ

      İLGİLİ HASTALIKLARIN BULGULARINDA HIZLA AZALMA GÖZLENMESİ

 

BİTKİ VE HAYVANLARDA

DA SAĞLIKLI GELİŞME, VERİMLİLİK ARTIŞI, CANLILIK, YARALANMALARDA ÇABUK İYİLEŞME VE PERFORMANS ARTIŞI SAĞLAR. 

 

ARTIK FARKINA VARALIM…ÇABUK YAŞLANIYOR VE ÇABUK ÖLÜYORUZ!

Dünya Sağlık Örgütü Uyarıyor…Teknoloji ile birlikte gelen kirlenme karşı konulamaz bir yıpratıcı süreç başlattı.Kanserler arttı, kalp krizleri, beyin kanamaları,enfeksiyonlar, alerjiler, romatizma, kemik erimeleri…Artık 18 yaşında gençler bile kalp krizi geçiriyorlar.NEDEN???

Uyanalım!

 

Suç ne kolesterolde ne tuzda ne de unda…Dünyanın  manyetik alan deseni vücudun doğal dengesini her şartta koruyan bir kalkandır.

Suç;

Radyasyonun,  kimyasalların, mikropların, fizyolojik yaşlanmanın zararlı boyutlarını vücuttan bertaraf eden bu  doğal manyetik alanın bozulmasına yol açan teknolojinin ta kendisindedir !!!

Elektromanyetik kirlenmedir suçlu, bozulmuş doğal dengedir, düşük yaşam kalitesidir, kimyasal kirliliktir…Suçlu, stressdir, besinlerdeki vital madde eksilmeleridir, kafein, alkol, nikotindir,yüksek gerilim hatları,atık sular, atık gazlardır suçlu.Fast foodlar, cep telefonları, temiz hava yoksunluğudur; bilgisayar ekranları, televizyonlar, mikro dalgalardır suçlu.Suçlu, telaş, yorgunluk,doğadan uzaklaşma, gürültüdür suçlu.

Dedelerimiz, ninelerimiz değil miydi köylerde, yaylalarda, doğal şartlarda tereyağları, et, hamur, yumurta ile beslenen?Diyet mi yaparlardı da 100 yaşında hasat toplarlardı?

 

 

 

SIR Nerede?

İnsan vücudu, vücut işlevlerini düzenleyen ve dengede tutan elektromanyetik alanlar ve kuvvetlerin oluşturduğu hassas ayarlı bir ağ vasıtasıyla çalışır.Solunum ve beyin faaliyetleri gibi vücut işlevlerimizin tamamı ve organlarımızla, vücut hücrelerimizin devreleri farklı frekanslarda titreşmekte olduklarından, bir enerji dönüşüm dengesi gerektirirler.Hücrelerin gerektiği gibi çalışmaları için hücre zarı potansiyelinin belli bir eşik değerin altında olmaması şarttır.

İŞTE bu sistem; ancak ve ancak yer kabuğunun doğal manyetik alan dozunda (0.5 Gauss) en üst düzeyde işlev görür.

 

Peki ne oluyor da bu işlev bozuluyor?

Dünyanın doğal manyetik alan deseni, daha yüksek manyetik alan güçleri tarafından bozulmaktadır.Yer kabuğunun doğal manyetik alanı 0.5 gauss gücündedir.Bir saç kurutma makinesinin dahi 15 Gauss gücünde kirlilik yarattığı göz önüne alınırsa teknolojinin ne denli zararlı bir ortam oluşturduğu daha net anlaşılır.Yüksek gerilim hatları, cep telefonları, bilgisayarlar, mikrodalgalar, uydu dalgaları, tv, radyo dalgaları ve daha birçok kirli elektromanyetik alanlar doğal manyetik alan desenini bozmaktadır.

 

Böylece bozulmakta olan dünyanın doğal manyetik alanı, hücreleri yeterince koruyamadığı için hücreler yapısal ve işlevsel olarak yıpranmaya başlamıştır.Bu da canlıların vücut savunma sistemlerinin zayıflatmasına neden olmuştur.Sonuç olarak kanser olguları, kalp krizi eğilimleri, felç riskleri ve daha bir çok hastalıklar artmış ve yaşlanmalar çabuklaşmıştır.Ölümler de daha erken ortaya çıkmaya başlamıştır.

 

TEKNOLOJİNİN HAZIRLADIĞI “SON”U, YİNE TEKNOLOJİ İLE GECİKTİRMEK…

Manyetik alan tedavisi sonrası hücreler oksijen, su ve besin maddeleri ile doyup daha çok enerji üretmeye başlıyor…Bu da tüm vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.İŞTE iyileşmelerin ve sağlıklı kalabilmenin sır mekanizması

MANYETİK ALAN REZONANS SİSTEMİ KANDAKİ OKSİJEN MİKTARINI ARTIRIR.CA­+ İYONLARI SERBEST KALARAK HÜCRE DUVARINI AÇAR.OKSİJEN VE GIDA MADDELERİ HÜCREYE NÜFUZ EDER.ZEHİRLER VE ATIK MADDELER DIŞARIYA ATILARAK İYİLEŞME SÜRECİ TEŞVİK EDİLİR.BÖYLECE BİR ÇOK HASTALIĞIN İYİLEŞMESİNE DESTEK VERİLİR.BU SİSTEM SAĞLIKLI İNSANLARDA FİZYOLOJİK UYUM VE DOĞAL DENGEYİ KURARAK VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSELTİP YAŞLANMA SÜRECİNİ GECİKTİRMEKTEDİR

YAŞLANMAYI ÇABUKLAŞTIRAN ETKENLERDEN VUCUDU ARINDIRIR.

 

HASTALIKLARA KARŞI VÜCUDUN DİRENCİNİ YÜKSELTEREK KORUYUCU ETKİNLİK GÖSTERİR.HÜCRESEL BOYUTTA MADDE ALIŞ VERİŞİNİ DOĞAL SEVİYEYE ÇIKARARAK UNUTKANLIĞIN KALKMASI,UYKU DÜZENİNİN OLUŞMASI , ZİNDE VE CANLI HİSSEDİŞ, YENİDEN SAĞLIKLI CİNSEL HAYATIN OLUŞMASI, DİKKAT VE ÖĞRENME GÜCÜNÜN ARTMASI SAĞLANIR. ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE STRESİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ARINMA İLE BİRLİKTE HASTALIKLARA KARŞI VÜCUDA GÜÇLÜ BİR BARİYER TEŞKİL EDER.

 

UNUTMAYIN, SİZİN DE SAĞLIĞINIZ DEĞERLİ…SİZİ VE AİLENİZİ ÖNEMSİYORUZ…SİZ DE ÖNEMSEYİN…SAĞLIKLI VE DOĞAL YAŞAMA YENİDEN DÖNELİM…

BOZUK DOĞAL DENGE :

Biz insanlar, organizmamızın evrim sürecinde uyum sağladığı kendi yaşam temellerimizi yok etmekteyiz.Atık gazlar,atık su veya radyasyon gibi çevreye zarar veren çok sayıda etkiye maruz kalarak, hergün sağlığımızı tehlikeye atıyoruz.

Vücudumuz için elektromanyetik arıza kaynakları oluşturan yapay manyetik alanlarla örtülen yeryüzünün bu sağlıksız gelişimi nedeniyle doğal manyetik alanın doğal enerjisinden her defasında daha az yararlanabiliyoruz.

Yüksek gerilim hatlarından,mikrodalga cihazlarından,bilgisayar ekranlarından,yapay uydulardan,cep telefonlarından ve diğer elektrikli aletlerden yayılan dalgalar elektrik kirliliğine yol açmaktadır.Bu etkenler organizmamızın kaybolan dengesini bir kez daha bozmaktadır.Bu negatif unsurlara teknolojinin beraberinde yarattığı stress yükü, hava kirliliği, düzensiz uyku ve yoğun iş hayatının getirdiği negatif katkıların da eklenmesiyle ruh ve beden sağlığımızın nasıl bir tehdit altında olduğunu anlamak çok daha kolaylaşacaktır.

 

DÜŞÜK YAŞAM KALİTESİ :

Günlük çalışma yaşamımızda stresten kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalırız.Hareket eksikliği, temiz havada ve doğal güneş ışığı altında çok az kalma, toprakla temasın azalmış olması, kötü beslenme alışkanlıkları gibi etkenler ,sinsice başlayıp uzun süre fark edilmeyen ciddi rahatsızlıklara yol açarlar.

 

Bunlara, vücuda aşırı derecede nikotin, kafein ve alkol(vitamin hırsızları) alınması gibi ihmalkar bir yaşam tarzı ve besinlerimizdeki gıda ve vital madde miktarlarının sürekli olarak azalması da eklenmektedir.

 

Uyku bozuklukları, kendini iyi hissetmemek,bitkinlik veya metabolizma bozuklukları,bir etki zincirinin ilk halkalarını oluşturan tipik belirtilerdir.Bu etkenlerin kaçınılmaz sonuçları olarak hastalıklar ortaya çıkmakta,yaşam kalitesi daha erken yaşlarda düşmektedir.

 

YERKABUĞUNUN MANYETİK ALANI NEDİR?

 Yer kabuğunun doğal bir manyetik alanı vardır.Bu manyetik alanın tahmini yaşı 3.5 milyar yıldır.Yer kabuğunun yaşından genç ancak gezegenimizdeki yaşam sürecinden daha eskidir.Yer kabuğunun manyetik alanının yoğunluğu(gücü) 0.5 gauss veya 50 mikrotesladır.Bu manyetik alanın doğa ve canlılar üzerindeki etkileri binlerce yıldır gözlemlenip araştırılmaktadır.Bilim adamları, antik çağdan modern çağa kadarki sürecin öncesinde , yer kabuğunun  en erken döneminde, manyetik alanın henüz gelişmemiş olduğu gezegenimizin bu sürecinin yaşamla bağdaşmayan bir dönem olduğunu tespit etmişlerdir.

Beynimizdeki komuta merkezi olan Hippocampus veya hippothalamus, yeryüzü manyetik alanı ile tamamen aynı frekansta titreşmektedir (7,83 Hz).

Bu olgu, gezegenimizdeki tüm yaşam biçimlerinin temelini oluşturan yeryüzü manyetik alanına tüm varlığımızla bağımlı olduğumuzu vurgulamaktadır.Yeryüzü manyetik alanı bugün bile çevremizi zararlı etkilere karşı korumaktadır.

YER KABUĞUNUN MANYETİK ALANI CANLILAR İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

Yer kabuğunun manyetik alanının canlılar üzerinde su, oksijen ve besin gibi gerekli olan bir unsur olduğu yıllardır bilinmektedir.

Göçmen kuşlar, karıncalar, arılar ve birçok deniz canlılarının, manyetik alan doğrultusunda hareket ettikleri bilinmektedir.1998 yılında Frankfurt Üniversitesinde posta güvercinlerinin de yollarını gagalarındaki manyetik kristallerle buldukları kanıtlanmıştır.İnsanoğlu da diğer tüm yaşayan organizmalar gibi yer kabuğunun bu manyetik alanından etkilenmiştir. Bu magnetik etkileşim hücre zarlarında madde alışverişlerini mümkün kılar.Böylece bir fabrika gibi çalışan hücrenin, atık maddeleri ve toksinleri bünyesinden uzaklaştırarak su, besin maddeleri,oksijen ve gerekli mineralleri alarak işlevini uygun bir seyirde ve canlılık içinde sürdürmesi mümkün olmaktadır.İlk defa uzaya astronotlar gönderildiği dönemde,uzay koşullarında manyetik alan “sıfır” olduğu için ve bu hücre zar transferleri de gerçekleşemeyeceği için hayatla bağdaşmayan bu sorunu çözümlemek amacıyla suni manyetik alan veren sistemler üretilmiştir.Yerkabuğunun doğal magnetizmasından en iyi şekilde faydalanan kesimler,toprakla teması yoğun olan kırsal alan insanlarıdır.Daha uzun ömürlü ve sağlıklı olmalarındaki gizem bu magnetik alan etkileşimi nedeniyle hücrelerin sürekli canlılık ve de fonksiyonel olmasında yatmaktadır.Tıpkı temiz ve berrak bir denizde yaşayan balıklar misali aktif bir seyir gösteren bu hücreler,doğanın sunduğu bu koruyucu ve doğal denge durumundan yararlanmaktadırlar.Teknolojiyle birlikte şehir hayatı,insanların toprakla temasını azalttığı gibi elektromanyetik kirlilik ortamı da bu doğal manyetik alanla olan temasları defektlere uğratmıştır.Kalp krizi yaşlarının 20’li yaşlara düşmesi,bağışıklık sistemlerinin çöküşü, sık hastalıklara maruz kalma, beyin kanamaları sıklıklarında artışlar ve de kanser olgularında görülen tırmanış bu nedenlerle ortaya çıkmıştır.

MANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN YARARLARI NELERDİR?

Tıpkı Yer kabuğunun manyetik alanının yaşamı koruyucu etkinliği gibi manyetik alan tedavisi de sağlığı korur ve hastalıklara karşı dayanma gücünü arttırır.   (Just as the earth's magnetic field preserves life, magneto-therapy preserves health and prevents disease.Christopher Hills)

Bu durum göz önüne alinarak 200 bin insan üzerinde  suni manyetik alan ile ilgili çalışmalar, insan vücuduna ihtiyacı olan bu doğal manyetik alan tatbik edildiğinde bağışıklık sistemlerinin kuvvetlendiği,enerji dengelerinin normal ve doğal sınırında tutlduğu,hücrelerin kirli ve bulanık denizdeki balıklar gibi fonksiyon görmekteyken, berrak ve temiz denizdeki balıklar misali bir canlılık kazandığı tespit edilmiş ve 1998 de modern tıp hizmetine sunulmuştur.Çağdaş klinik çalışmalar tedavide,magnetoterapinin pulsatif(nabızlı) yani ritmik dalgalanımlar halinde manyetik alan oluşturan şeklinin kullanımı gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır.Yer kabuğunun statik magnetizmasından daha da etkin olan pulsatil(nabızlı)  magnetik alan, hücre zar hareket periodisitesi ile daha uygun bir etkileşim oluşturmaktadir.Bu pulsatif (nabızlı) magnetik alan tedavisi,insan organizmasında moleküler,hücresel ve sistemler(sindirim sistemi,sinir sistemi gibi..)seviyesinde karmaşık biofiziksel işlemlerin oluşmasını tahrik eder.Laboratuar deneyleri ve klinik deneyimler pulsatil magnetik alanın vücutta şu etki ve mekanizmalara neden olduğu sonuçlarını ortaya koymuştur:

1-) Vazodilatasyon(damarları genişleterek kan akışkanlığının düzenlenmesi),

2-) Ağrı kesici aktivite,anti inflamatuar(iltihap kurutucu)aktivite,

3-) Spasmolitik(spasm çözücü) aktivite,

4-) İyileşme hızlandırıcı(hücre yenilenmesi etkisiyle) aktivite,

5-) Anti ödem(ödem çözücü) aktivite,

6-) Hormonal ve enzimatik süreçleri düzenleyici etki,

7-) Hücre membranında(zarlarında) metabolik transferler ve hücre zarının fonksiyonlarının aktivasyonu,

8-) Hücrelerin solunumlarının aktivasyonu(oksijen girişi,karbondioksit çikişi)...

 

 

 

 

 

 

MANYETİK ALANIN CANLILARA NE TÜR YARARLARI VARDIR?

 

Manyetik alanın canlılar üzerindeki en önemli etkinliği hücre zar transferlerini aktive ederek hücresel metabolizmayı hızlandırmak ve hücrelerin daha çok enerji üreterek vücudun enerji balansının geliştirilmesini sağlamaktır.İnsan vücudundaki kan dolaşımını damar direncini azaltarak düzenlemesi bir başka etkinliğidir.Daha az damar direnci kanın damar çeperlerine daha az sürtünmesi demektir.Ve kanın dokulara daha çok oksijen ve besin maddesi ulaştırarak, tüm vücudun daha fazla güçlenmesini, daha çok enerji üretilmesini ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar.Hastalıklı organ ve dokuların iyileşme süreçlerini hızlandırır.Oluşturduğu elektriksel ve manyetik güç sinir, kas,kemik ve yumuşak dokularda gelişme sağlar.Bu çok tabakalı koruyucu örtü, uzaydan dünyaya penetre olan zararlı partiküler radyasyonu da engelleyerek yaşamı mümkün kılmaktadır.

  

Hangi Negatif Tesirler Kronik Hastalıklara

Sürükler?

MANYETİK ALANIN CANLILARA NE TÜR YARARLARI VARDIR?

 Manyetik alanın canlılar üzerindeki en önemli etkinliği hücre zar transferlerini aktive ederek hücresel metabolizmayı hızlandırmak ve hücrelerin daha çok enerji üreterek vücudun enerji balansının geliştirilmesini sağlamaktır.İnsan vücudundaki kan dolaşımını damar direncini azaltarak düzenlemesi bir başka etkinliğidir.Daha az damar direnci kanın damar çeperlerine daha az sürtünmesi demektir.Ve kanın dokulara daha çok oksijen ve besin maddesi ulaştırarak, tüm vücudun daha fazla güçlenmesini, daha çok enerji üretilmesini ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar.Hastalıklı organ ve dokuların iyileşme süreçlerini hızlandırır.Oluşturduğu elektriksel ve manyetik güç sinir, kas,kemik ve yumuşak dokularda gelişme sağlar.Bu çok tabakalı koruyucu örtü, uzaydan dünyaya penetre olan zararlı partiküler radyasyonu da engelleyerek yaşamı mümkün kılmaktadır.

 

 HÜCRE REJENERASYONU NEDİR?

Hücre yenilenmesi demektir.Hücreler vücudumuzun en küçük yapı taşlarıdır.Hücreler enerji kazanılması için gıda maddeleri ve oksijen ile beslenerek, metabolizma atıkları ve diğer toksin atıkların dışarı atılmasına ihtiyaç duyarlar.kazanılan enerjinin yaklaşık yarısına, hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak için ihtiyaç duyulurken, diğer yarısı da hücre bölünmesi için kullanılır. Hastalık, yaşlılık ve kilo hücrelerde başlar, hücrelerde biter.Örneğin: “ Besin , oksijen ve yaşam enerjisi” yeterli karşılanamayan “Karbondioksit  ve Toksinlerden” temizlenemeyen hücreler “Dejenerasyona”(yıpranma ve yıkıma) uğrayarak harabiyet yoluyla,hastalık, şişmanlık ve biyolojik yaşlanmaya neden olurken; bu ihtiyaçları karşılanan hücreler, “Rejenere” olarak , daimi yenilenme ve tamir yoluyla sağlık, güzellik, ve biyolojik gençlik kazandırır.Bu nedenle hastalık, erken yaşlanma ve şişmanlıktan kesin ve kalıcı olarak kurtulmanın çaresi, “ hücre rejenerasyonuna” yardımcı olmaktır.

 

MANYETİK UYARIM TEDAVİSİN ETKİLİ OLDUĞU HASTALIKLAR

 NELERDİR?

 

Magnetoterapi sağlıklı insanlarda  fizyolojik uyum ve dogal dengeyi kurarak vücut direncini yükseltip,yaşlanma sürecini geciktirmekle birlikte bazı hastalıklarda da tedavi edici nitelikte etkin bir rol oynamaktadır.Bunu vücudun kendi kendini onarması için uygun  doğal ortamı oluşturarak başarmaktadır.Bu şekilde manyetik alanın tedavi edici ve tedaviyi destekleyici etkinliğe sahip olduğu hastalıklardan bazıları şunlardır:

Romatizma ve romatizmal hastalıklar,

Bel ve boyun fıtıkları,

Her türlü ağrı

Ankilozan spondilit,

Osteoporoz(kemik erimesi),

Romatid Artrit,Osteoartrit,Fibromyaljiler,

Kırıkların iyileşme sürecinin hızlandırılması,

İyileşmeyen yaraların tedavisi(diyabetik yaralar)

Akne tedavisi,

Migren,gerilim(stress) tipi başağrıları,

Yüksek tansiyon,

Damar sertliği,

İskemik Kalp hastalıkları ve bypass operasyonu sonrası rehabilitasyon,

Şeker Hastalığı(Diabet),

Sedef Hastalığı,

Allerji ve allerjik astım,

Ortopedik ameliyatlar sonrası rehabilitasyon ve iyileşmenin hızlandırılması

Doğumsal oksijen eksiklikleri ve spastik çocuklarda yaşam konforunu yükseltmek,

Mide ağrıları, gastrit ve ülser,

Endokrinoloji,

Felçli hastalarda vücudun maksimum iyilik hali noktasına ulaştırılması,

Yüz felci kalıntıları ve şekil bozukluklarının iyileştirilmesi,

Multiple skleroz,

Alzheimer Hastalığı,

Parkinson Hastalığı,

Uykusuzluk ve stress,

Panik atak

Depresyon,

Cinsel sorunlar,

Endokrinoloji,

Unutkanlık...

 

YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

 

200 000’den fazla hasta üzerinde yapılan klinik araştırmalarda sağlığa zararlı yan etkiler görülmemiştir.En yüksek ayarlı doz yoğunluğu bile yer kabuğunun doğal manyetik alanından daha düşük bir seviyededir.Manyetik alan terapisinin neredeyse hiç yan etkisi bulunmamaktadır.Ve vücut tarafından çok iyi tolere edilir.En sık istenmeyen etki ise ilk veya kür reaksiyonudur.Bu kısa bir süre içinde ağrıda artma şeklinde ortaya çıkar ve özellikle de kronik ağrılı kimselerde görülür.Hastaların %15-20 sinde gözlenir.Fakat alışma reaksiyonları,dozajın ayarlanması ve yeterli su alınarak önemli oranda önlenebilir(prognoz çok iyi).

 

 

NE ZAMANDAN İTİBAREN SONUÇ ALINMAYA BAŞLANIR?

 

Manyetik alan terapisi bir regulasyon yöntemidir.Etkinin oluşmasi temelde yatan rahatsizlik ve vücudun reaksiyon yetenegine önemli oranda baglidir.Agri durumu ne kadar uzun süredir devam etmekteyse,o meridyendeki dejenerasyon da o denli yüksek seviyede olacagindan,bir etkinin saglanmasi da o denli uzun sürecektir. 4-6 aylik dönem sonrasinda iyileşen vakalar bildirilmiştir(%15-20).Ancak çok daha geniş bir kitlede son derece kisa süreli olumlu sonuçlar alinmaktadirYaklaşik bir deger olarak 6 ila 8 hafta beklenebilir.Fakat 6 aya kadar istisnai durumlar da gözlenmiştir

 

 

 

 

NOT:Bu sayfayı hazırlarken www.clinicrevital.com adresinden de yararlandim.
İLETİŞİM: Op.Dr.Ali Kolaylıoğlu KBB Hastalıkları ve Akupunktur Uzmanı 283/12 Sok.No.16 Başarı 14 Apt.Kat 2.Daire 4 Bayraklı - İzmir www.dr-kolaylaser.com www.kolay-tedavi.com GSM: 0 532 363 63 59
 
© Dr-kolaylaser.com 2005
 
Ana Sayfa